Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe dot. wynajmu sali w Hrubieszowie

27.08.18

Przedmiotem niniejszego zapytania jest rozeznanie stawki cenowej dot. wynajemu sali w Hrubieszowie na realizację indywidualnych spotkań doradczych  w ramach projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 04.09.2018 roku o godz. 9.00.

Rozeznanie rynku_1_AiS_2018_EM_z.i_H

Zał. nr 1 Rozeznanie rynku_1_AiS_2018_EM_z.i_H_formularz oferty

Powrót