Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe dot. świadczenia usługi cateringowej w Hrubieszowie

06.09.18

Przedmiotem niniejszego zapytania jest rozeznanie stawki cenowej dot. świadczenia usługi cateringowej na terenie Hrubieszowa w czasie realizacji warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego oraz szkolenia „E-marketing z egzaminem ECCC” w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 14 września 2018r. godz. 15.30

Rozeznanie rynku_1_AiS_2018_C_sziw_H

Zał. nr 1 Rozeznanie rynku_1AiS2018CsziwH _formularz oferty

Powrót