Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe 5/DZ/2018 dot stawki za catering na warsztaty

12.02.18

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej (18 osób x 3 dni = 54 osobodni) na terenie miasta Lublin w czasie realizacji warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Lublina obejmującego dostarczenie gorącego dwudaniowego posiłku w czasie przerwy obiadowej oraz zapewnienie serwisu kawowego w formie ciągłej z dowozem we wskazane miejsce. pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń.

Okres realizacji:

  • usługa cateringowa będzie świadczona przez 3 dni w miesiącu lutym – marcu 2018 r.
  • usługa może być realizowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8.00-18.00

Wykonawca zapewni przygotowanie oraz dowóz cateringu pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji warsztatów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem na kwiecień 2018r..

Termin składania ofert upływa dnia 20 lutego 2018 r. o godz. 15.00.

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

Rozeznanie 5_DZ_2018 – catering warsztaty doradztwo grupowe Lublin

zal. 1 – Formularz oferty – Rozeznanie -5_DZ_2018 – catering-warsztaty_Lublin

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót