Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznanie cenowe – 4/ERZ/2018/T

09.11.18

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza rozeznanie cenowe na pełnienie funkcji trenera prowadzącego warsztaty prognostyczne dla kadry kierowniczej i członków zespołu dotyczące wypracowania przyszłościowego modelu oceny satysfakcji przedsiębiorców ze świadczenia usług dziedzinowych w wymiarze 16 godz. x 2 grupy dla 30 osób

Zainteresowane osoby prosimy o przedstawienie wyceny zgodnie z zamieszczoną ofertą.

Rozeznanie rynku:

Rozeznanie_trener_model satysfakcji

Formularz oferty:

4_ERZ_T_Formularz

 

 

Powrót