Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznanie cenowe-2/ERZ/2018

09.11.18

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza rozeznanie cenowe na realizację usługi gastronomicznej świadczonej podczas 2-dniowych warsztatów oraz wynajmu sali na warsztaty dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zainteresowane osoby prosimy o przedstawienie wyceny zgodnie z zamieszczoną ofertą.

Rozeznanie rynku:

Rozeznanie_usługa gastronomiczna

Formularz oferty:

Usługa gastronomiczna_ERZ_Formularz

Powrót