c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe 2/RWD/2019

01.08.19

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza Rozeznanie cenowe nr  2/RWD/2019  dotyczące rozeznania stawki cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnej terapii socjoterapeutycznej dla uczestników i uczestniczek projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Rozeznanie cenowe 2_RWD_2019

Zał.nr 1

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Powrót