c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznania rynku nr 4/ERZ/2020/T

01.12.20

Nawiązując do rozeznania rynku nr 4/ERZ/2020/T z dnia 1.12.2020 r., zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji trenera prowadzącego szkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania nieruchomościami w wymiarze 8 godz. x 1 dzień x 3 grupy (łącznie 24 osoby) , będących partnerem w projekcie „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rozeznanie dotyczy wyceny 1 godz. (45 min.) szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie zdalnie z użyciem Microsoft Teams w 3 grupach (średnio po 8 osób w grupie). Liczba osób w grupach może ulec zmianie .

Rozeznanie_rynku_4_ERZ_2020_T

Zapraszamy do składania oferty.

Powrót