Rekrutacja do II etapu konsultacji w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, które ukończyły I etap konsultacji do wzięcia udziału  w II etapie. W ramach II etapu w pro­jek­cie może wziąć udział 5 jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego. … Czytaj dalej Rekrutacja do II etapu konsultacji w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”