c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 4/RWD/2019

23-04-2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kelner” dla 5 os. w wymiarze 100 godzin …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/PPP/2019

18-04-2019

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu, wyżywienia dla uczestników szkolenia, przerwę kawową oraz …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 3/RWD/2019

10-04-2019

W związku  z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „Spawanie metodą TIG (141) i MAG (135)” dla …

Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZNŁ/2019

04-04-2019

  Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór:Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie dla 3 osób z zakresu: specjalista zarządzania dokumentacją wraz obsługą komputera wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 2/RWD/2019

01-04-2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym  wyborem 11 Wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzenie ukierunkowanego, indywidualnego …

Czytaj Dalej

Szkolenia dla rodzin w ramach modelu “Wspólnie możemy więcej”

24-03-2019

Szkolenie i grupa wsparcia dla rodzin osób z podwójna diagnozą w ramach projektu “Wspólnie możemy więcej – II etap” od dnia 1.04.2019 roku rozpoczynają  się szkolenia dla rodzin Spotkania …

Czytaj Dalej

Szkolenie “Nowy model wspierania pacjentów z podwójną diagnozą psychiatryczną w ramach projektu “Wspólnie możemy więcej – II etap”

22-03-2019

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizuje szkolenie “Nowy model wspierania pacjentów z podwójną diagnozą psychiatryczną” dla użytkowników pośrednich projektu. W związku z powyższym zapraszamy pracowników …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/wdp/2019/T – indywidualna praca tutoringowa

21-02-2019
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/wdp/2019/s

18-02-2019
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 5/ZNŁ/2019/S

11-02-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego oraz indywidualnych zajęć …

Czytaj Dalej