c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

1/ERZ/2019/T

20-05-2019

Nawiązując do rozeznania rynku nr 1/ERZ/2019/T z dnia 20.05.2019 r., zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji trenera podczas szkolenia w ramach projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania …

Czytaj Dalej

I DZIAŁANIE – Warsztat strategiczny “Partycypacja i planowanie przestrzenne – wyzwania, najnowsze trendy i praktyczne aspekty”

20-05-2019

Warsztaty odbędą się w 3 turach dla 60 przedstawicieli urzędów tj. kadry kierowniczej i przedstawicieli zespołów roboczych w następujących terminach:   I grupa – 20 – 21.05.2019 II grupa …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/V

15-05-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na catering oraz przerwę kawową  na terenie Lublina w ramach …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/RWD/2019

08-05-2019

W związku z realizacją projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć zgodnie z zamieszczonym zapytaniem. Projekt „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 4/ZNŁ/2019

25-04-2019

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO) w wymiarze 60 godzin oraz zorganizuje i opłaci egzamin UDT dla 1 …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/ZNŁ/2019

23-04-2019

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór:Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie Cukiernik w wymiarze 100 godzin dla 1 osoby wraz z organizacją egzaminu czeladniczego dla 1 osoby. Celem szkolenia zawodowego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 5/RWD/2019

23-04-2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „Cukiernik” dla 2 os. w wymiarze 100 godzin …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 4/RWD/2019

23-04-2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kelner” dla 5 os. w wymiarze 100 godzin …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/PPP/2019

18-04-2019

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu, wyżywienia dla uczestników szkolenia, przerwę kawową oraz …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 3/RWD/2019

10-04-2019

W związku  z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „Spawanie metodą TIG (141) i MAG (135)” dla …

Czytaj Dalej