c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/wdp/2019/s

18-02-2019
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 5/ZNŁ/2019/S

11-02-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego oraz indywidualnych zajęć …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 4/ZNŁ/2019/S

11-02-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego oraz indywidualnych zajęć …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 3/ZNŁ/2019/S

11-02-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego oraz indywidualnych zajęć …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 2/ZNŁ/2019/S

11-02-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego oraz indywidualnych zajęć …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/ZNŁ/2019/S

11-02-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego oraz indywidualnych zajęć …

Czytaj Dalej
Wybierzmy dobra przyszłość

Rozeznanie rynku 1/wdp/2019/mdz

04-02-2019
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/P

14-01-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych przez psychologa dla Uczestników …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/RWD/2019

03-01-2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym  wyborem 13 Wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzenie ukierunkowanego, indywidualnego …

Czytaj Dalej

Szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego

28-12-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizuje szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego  dla osób z podwójną  diagnozą psychiatryczną dotyczące metodologii pracy z osobami z podwójną …

Czytaj Dalej