c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 2/wdp/2019/s

29-11-2019
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 3/ZNŁ/2019

25-11-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia  w ramach projektu „Z nami …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 2/ZNŁ/2019/XI

14-11-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia  w ramach projektu „Z nami …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/XI

14-11-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia  w ramach projektu „Z nami …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/IX

24-09-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia  w ramach projektu „Z nami …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/P

20-09-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na prowadzenie indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych  w ramach projektu „Z nami …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/M

20-09-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na prowadzenie indywidualnych sesji mentoringu zawodowego  w ramach projektu „Z …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/PPP/2019 – wybór konsultantów

13-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/PPP/2019 W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 3/wdp/2019/mdz

04-09-2019
Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie rynku 2_ERZ_2019_T

20-08-2019

Nawiązując do rozeznania rynku nr 2/ERZ/2019/T z dnia 20.08.2019 r., zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji trenera podczas szkolenia „Podatki i opłaty lokalne” w wymiarze 8 godz. …

Czytaj Dalej