Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe dot. wynajmu sali w Hrubieszowie na warsztaty grupowe

03-09-2018
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/AiS/2018 – Informacja o wyborze Wykonawcy

03-09-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe dot. wynajmu sali w Hrubieszowie

27-08-2018
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/AiS/2018

21-08-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 2/Aktywni/2018/sala/PP

14-08-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2018/sala/PP

14-08-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe 3/SwD/2018

14-08-2018

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/wdp/2018 – informacja o wyborze Wykonawcy

08-06-2018
Czytaj Dalej
Wybierzmy dobra przyszłość

Zapytanie ofertowe 1/wdp/2018 – opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, Tutoring i wdrożenie ścieżki w życie

17-05-2018
Czytaj Dalej

Dobre wsparcie na starcie – rozeznanie rynku dot. pełnienia funkcji pośrednika pracy

18-04-2018

Przedmiotem niniejszego  rozeznania jest wycena 1 godziny pełnienia funkcji pośrednika pracy w ramach projektu „Dobre wsparcie na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś …

Czytaj Dalej