Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego

28-12-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizuje szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego  dla osób z podwójną  diagnozą psychiatryczną dotyczące metodologii pracy z osobami z podwójną …

Czytaj Dalej

“Mądry kompromis dla wspólnej przestrzeni” upowszechnianie rezultatów projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

28-12-2018

Szanowni Państwo, zbliża się koniec realizacji projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/ZNŁ/2018/E

06-12-2018

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji eksperta ds. rozwoju przeprowadzającego Bilans Zasobów  w wymiarze …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie rynku 5/ERZ/2018

03-12-2018

W związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie rynku 4/ERZ/2018

19-11-2018

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze …

Czytaj Dalej

Zaproszenie na szkolenie “Partycypacja w opracowaniu dokumentów planistycznych”

14-11-2018

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy pracowników JST biorących udział w projekcie “Partycypacja w planowaniu przestrzennym”  na szkolenie “Partycypacja w opracowaniu dokumentów planistycznych” w dwóch dostępnych terminach 20-21 listopada oraz 11-12 …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie cenowe-2/ERZ/2018

09-11-2018

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie cenowe – 4/ERZ/2018/T

09-11-2018

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie rynku-3 ERZ/2018/T

08-11-2018

  W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 5/PPP/2018

02-11-2018

Rozeznanie rynku- usługa gastronomiczno – hotelowa. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej  usługi hotelowo-gastronomicznej i wynajmu sali na szkolenia w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu …

Czytaj Dalej