Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/P

14-01-2019

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych przez psychologa dla Uczestników …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/RWD/2019

03-01-2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym  wyborem 13 Wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzenie ukierunkowanego, indywidualnego …

Czytaj Dalej

Szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego

28-12-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizuje szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego  dla osób z podwójną  diagnozą psychiatryczną dotyczące metodologii pracy z osobami z podwójną …

Czytaj Dalej

“Mądry kompromis dla wspólnej przestrzeni” upowszechnianie rezultatów projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

28-12-2018

Szanowni Państwo, zbliża się koniec realizacji projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/ZNŁ/2018/E

06-12-2018

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji eksperta ds. rozwoju przeprowadzającego Bilans Zasobów  w wymiarze …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie rynku 5/ERZ/2018

03-12-2018

W związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie rynku 4/ERZ/2018

19-11-2018

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze …

Czytaj Dalej

Zaproszenie na szkolenie “Partycypacja w opracowaniu dokumentów planistycznych”

14-11-2018

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy pracowników JST biorących udział w projekcie “Partycypacja w planowaniu przestrzennym”  na szkolenie “Partycypacja w opracowaniu dokumentów planistycznych” w dwóch dostępnych terminach 20-21 listopada oraz 11-12 …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie cenowe-2/ERZ/2018

09-11-2018

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie cenowe – 4/ERZ/2018/T

09-11-2018

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze …

Czytaj Dalej