c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

„Młodzież w naszej gminie….” – propozycja realizacji zadania publicznego w trybie art.19a

03.02.22

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
proponuje  realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez cykl warsztatów dla młodzieży i nauczycieli pod wspólnym tytułem:
„Młodzież w naszej gminie – aktywna, zaangażowana, przedsiębiorcza, świadoma swoich kompetencji, otwarta na nowe wyzwania rozwojowe”

Więcej szczegółów znajduje się w ofercie: Art 19 a- młodzież

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Powrót