c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

FUNDACJA WYRÓŻNIONA

20.10.21

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich została wyróżniona przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jako partner technologiczny. Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbyła się 15 października 2021 roku Prezes Zarządu Fundacji Paweł Prokop odebrał statuetkę za merytoryczne wsparcie i zaangażowanie w rozwój kierunków: Zarządzanie i Stosunki Międzynarodowe.

Powrót