c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

„Efektywna współpraca z ciałami doradczymi w naszej gminie” – propozycja realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a

03.02.22

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
proponuje realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez cykl warsztatów pod wspólnym tytułem „Efektywna współpraca z ciałami doradczymi w naszej gminie”.

Więcej szczegółów znajduje się w ofercie: Art. 19 a – Rada Seniorów i Rada Młodzieżowa

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Powrót