Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Dobre wsparcie na starcie – rozeznanie rynku dot. pełnienia funkcji pośrednika pracy

18.04.18

Przedmiotem niniejszego  rozeznania jest wycena 1 godziny pełnienia funkcji pośrednika pracy w ramach projektu „Dobre wsparcie na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Oferta powinna być przesłana  do dnia 26.04.2018  do godz. 8.30

 

Serdecznie zapraszamy do złożenia formularza!

 

Formularz_pośrednik pracy

Rozeznanie_pośrednik pracy

 

Powrót