Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 3/ZNŁ/2019/S

11.02.19

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego oraz indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych i mentoringu zawodowego na terenie Chełma w ramach projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”. Szczegóły w załączniku.

 

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

 

Dokumenty:

Chełm_sala

Załącznik 1_formularz_Chełm

Oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami

Zapraszamy do złożenia oferty!!!

Powrót