c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznania rynku nr 2/ERZ/2020/T

24.08.20

Nawiązując do rozeznania rynku nr 2/ERZ/2020/T z dnia 24.08.2020 r., zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie trenera prowadzącego szkolenie z obsługi elektronicznego systemu obsługi podatkowej dla pracowników 6 JST w wymiarze 4 godz. x 6 urzędów, będących partnerem w projekcie „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rozeznanie_trener_system podatkowy

Zapraszamy do składania oferty.

 

Powrót