Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapraszamy na konsultacje społeczne

W pierw­szej poło­wie lutego w Lubli­nie odbędą się kon­sul­ta­cje dot. wydat­ków z budżetu.

kon­sul­ta­cje spo­leczne (pdf)

« Wróć do listy aktualności