Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy nauczyciela

16.01.18

Studia Podyplomowe – doskonalące – 2 semestry – prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ!

 

Studia ukierunkowane są na poznanie nowoczesnych narzędzi do poprawy efektywności nauczania, uatrakcyjnienia przekazu informacji, sprawnego monitoringu i oceny pracy, a także prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Pedagodzy znajdą tu wszytko, co jest niezbędne dla nauczyciela XXI wieku, świadomego szybko zmieniających się trendów technologicznych.

CEL STUDIÓW

Studia mają na celu przygotowania nauczyciela do korzystania z różnorodnych narzędzi informatycznych w nauczaniu. Ukierunkowane są na poznanie nowoczesnych narzędzi do poprawy efektywności nauczania, uatrakcyjnienia przekazu informacji, sprawnego monitoringu i oceny pracy, a także prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

ADRESACI

Studia podyplomowe Wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy nauczyciela  skierowane są do nauczycieli chcących poszerzyć swój warsztat pracy dydaktycznej o nowoczesne narzędzia informatyczne.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

– konfiguracji sieci komputerowej;

– podstaw programowania;

– podstawowych algorytmów i mechanizmów ich działania;

– zarządzania serwisem WWW i serwerem multimedialnym;

– implementacji zajęć na z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;

– wykorzystania narzędzi multimedialnych w prowadzaniu lekcji;

– etyczno-prawnych aspektów korzystania z technologii informatycznej.

PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zasady działania sieci i systemów komputerowych.

2. Podstawy programowania.

3. Algorytmika i rozwiązywanie problemów.

4. Narzędzia i usługi w Internecie.

5. Zarządzanie serwisami www oraz multimedialnymi.

6. Edukacja na odległość – wybrane systemy użytkowe i stosowane technologie informatyczne.

7. Multimedialne wspomaganie dydaktyki, grafika, video, audio.

8. Komunikacja człowiek-komputer.

9. Aspekty etyczno-prawne korzystania z technologii informacyjnej.

Czas trwania: 160 godzin, 2 semestry.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na naszej platformie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Powrót