Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Psychodietetyka

16.01.18

Studia Podyplomowe 2 semestry – prowadzone e-learningowo, uzupełnione o inspirujące warsztaty psychodietetyczne  NOWOŚĆ!

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom
w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów i uwarunkowań odżywiania,  kształtowania nawyków żywieniowych i zachowań zdrowotnych. Wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności w obszarze psychologicznych, społecznych przyczyn zaburzeń odżywiania i ich diagnozy, powstawania chorób związanych  z niewłaściwym odżywaniem. Zapoznanie m.in.: z zasadami zdrowego żywienia, z wpływem żywienia na wzmocnienie i zachowanie zdrowia oraz na proces zdrowienia, z istotą i znaczeniem metod terapii zaburzeń odżywiania. Zdobycie umiejętności w zakresie  skutecznej  komunikacji z osobami z zaburzeniami jedzenia ( otyłość, anoreksja, bulimia, uzależnienia od jedzenia),  w efektywnym motywowaniu do zmiany nawyków żywieniowych oraz stylu życia.

ADRESACI

Studia podyplomowe  Psychodietetyka  skierowane są do Osób, dla których pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu psychologii i dietetyki są niezbędne w realizacji ich pracy zawodowej, w integralnym i profesjonalnym wspieraniu pacjenta/klienta. Należą do nich: dietetycy, technolodzy żywności, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i psychoterapeuci, pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy zdrowia. W studiach mogą uczestniczyć absolwenci: nauk medycznych, przyrodniczych, społecznych, absolwenci studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów łączy wiedzę z wybranych obszarów psychologii i dietetyki, obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1.Żywienie człowieka
2. Podstawy dietetyki
3. Fizjologia żywienia
4. Psychologia żywienia
5. Zaburzenia odżywiania
6. Otyłość jako choroba cywilizacyjna
7. Psychologia motywacji
8. Emocje a odżywianie
9. Elementy dietoterapii
10. Psychodietetyka w onkologii
11. Zdrowie psychiczne a odżywianie
12. Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
13. Metody terapii osób z zaburzeniami odżywiania

  1. Komunikacja z pacjentem/klientem, metody wspierające i motywujące
  2. Coaching zdrowia z elementami diet coachingu
  3. Poradnictwo dietetyczne
  4. Aktywność fizyczna w psychodietetyce
  5. Rodzina a kształtowanie nawyków żywieniowych
  6. Warsztaty psychodietetyczne

Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na naszej platformie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

 

Powrót