Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Studia Podyplomowe z Politechniką Lubelską

W grud­niu roz­po­częły się zaję­cia na pody­plo­mo­wych stu­diach zin­te­gro­wa­nych sys­te­mów zarządzania.

Wię­cej infor­ma­cji o stu­diach na stro­nie: http://fim.org.pl/dzialalnosc/szkolenia-i-doradztwo/

« Wróć do listy aktualności