Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Projekty krajowe

Akademia jakości administracji samorządowej

04-07-2017

Poprawa funkcjonowania urzędów gmin województwa lubelskiego poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych.  

Czytaj Dalej

Podkarpacka Akademia Nowoczesnego Urzędu

04-07-2017

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji urzędników oraz wdrożenie usprawnień w głównych obszarach działania urzędu.

Czytaj Dalej

Program Aktywności Samorządowej PAS – Innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

04-07-2017

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej województwa lubelskiego i podkarpackiego.  

Czytaj Dalej

Lubelski system partycypacji społecznej

04-07-2017

Celem projektu jest wzrost udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu miastem poprzez opracowanie i wdrożenie lubelskiego systemu partycypacji społecznej.  

Czytaj Dalej