Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wydłu­że­nia aktyw­no­ści zawo­do­wej osób po 45 roku życia w powie­cie chełmskim