Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekty prowadzone w ramach współpracy

Program Aktywności Samorządowej PAS

Innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych.

Dowiedz się więcej

Semafor nowych możliwości

Wydłużenia aktywności zawodowej osób po 45 roku życia w powiecie chełmskim

Dowiedz się więcej

Świat dobrej przyszłości

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego.

Dowiedz się więcej