Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 Moni­to­ring dzia­łań publicz­nych w Tadżykistanie.


Projekty prowadzone w ramach współpracy

Pomagajmy efektywnie - monitoring działań publicznych w Tadżykistanie

 

Idea projektu

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie metodologii monitoringu i ewaluacji programów publicznych przez Regionalną Grupę NGO's ds. monitoringu PRS w Tadżykistanie (złożoną z 18 organizacji pozarządowych).

Działania projektu

1) W dniach 8 – 21 kwietnia 2010 r. w Chodżencie (Tadżykistan) odbyły się warsztaty i konsultacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Tadżykistanu - Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan oraz pozostałych organizacji zrzeszonych w Regionalnej Grupie ds. Wdrażania i Monitoringu rządowego Programu Redukcji Ubóstwa (PRS).

2) W dniach 26 maja – 1 czerwca 2010 r. odbyła się wizyta studyjna do Polski przedstawicielek organizacji pozarządowych z Tadżykistanu.

Ramowy program wizyty:

- Starostwo Powiatowe w Leżajsku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Targi Pracy w Leżajsku

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Leżajsku

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej

- Fundacja Rozwiń Skrzydła

- Urząd Miasta Lublin

- Stowarzyszenie Emaus

- Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

- Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

- Telewizja internetowa ITVL.PL

Partner projektu

Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan

Finansowanie

Projekt był współfinansowany w ramach Programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

- RITA - Przemiany w Regionie, zarządzanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

- Study Tours to Poland, zarządzanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Galeria projektu

Dowiedz się więcej