Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wspar­cie roz­woju lokal­nego Gruzji

Ter­jola – Tki­bu­liI – Bor­jomi – Cho­kha­tauri – Ozurgeti