Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


1Podyplomowe-Studia-Menedżerskie-w-sektorze-publicznym

 

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy prawniczej i ekonomicznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania administracją rządową i samorządową.

 

 Rekrutację i zapisy prowadzi Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej (tel.: 81 538 45 37 , P. Beata Ejfler)

 

O STUDIACH

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej oraz innych renomowanych uczelni, wybitni specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, finansowego, gospodarczego oraz organizacji i zarządzania a także doświadczeni praktycy i eksperci w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi.

REKRUTACJA i ZAPISY

Rekrutację i zapisy prowadzi Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej 
(tel.: 81 538 45 37 , P. Beata Ejfler)

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • podanie
  • ankieta osobowa
  • odpis ukończenia uczelni wyższej (dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera),
  • 2 fotografie,
  • dowód wpłaty czesnego.

OPŁATY

Opłata za całość studiów wynosi 4000 zł ( można opłacać w 2 semestralnych ratach po 2000 zł, płatne z góry) – opłata obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłat należy dokonywać na konto: 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364 , BANK PEKAO SA ODDZIAŁ LUBLIN

Z dopiskiem Podyplomowe studia menedżerskie w sektorze publicznym

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin