Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wind turbine

 

Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących aktualnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zarządzania zrównoważonym rozwojem.

 

Rekrutację i zapisy prowadzi Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej  (tel.: 81 538 45 37 , P. Beata Ejfler)

 

PROGRAM STUDIÓW

 • Prawo międzynarodowe z obszaru OZE ;
 • Prawo Europejskie z obszaru OZE ;
 • Prawo Polskie z obszaru OZE ;
 • Technologie OZE – przegląd rozwiązań ;
 • Biomasa - technologia oraz techniczne zastosowania ;
 • Biopaliwa - technologia oraz techniczne zastosowania ;
 • Energia Wiatru - technologia oraz techniczne zastosowania ;
 • Energia Słońca - technologia oraz techniczne zastosowania ;
 • Energia Wody - technologia oraz techniczne zastosowania ;
 • Podstawy ekonomii OZE ;
 • Doktryna Zrównoważonego Rozwoju – systemy certyfikacji i zarządzania jakością - w procesach inwestycyjnych i eksploatacyjnych OZE ;
 • Oddziaływanie technologii OZE na środowisko naturalne ;
 • Dialog społeczny w OZE ;
 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego OZE ;
 • Realizacja procesu inwestycyjnego OZE.

REKRUTACJA i ZAPISY

Rekrutację i zapisy prowadzi Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej 
(tel.: 81 538 45 37 , P. Beata Ejfler)

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • podanie
 • ankieta osobowa
 • odpis ukończenia uczelni wyższej (dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera),
 • 2 fotografie,
 • dowód wpłaty czesnego.

OPŁATY

Opłata za całość studiów wynosi 4000 zł ( można opłacać w 2 semestralnych ratach po 2000 zł, płatne z góry) – opłata obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłat należy dokonywać na konto: 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364 , BANK PEKAO SA ODDZIAŁ LUBLIN

Z dopiskiem Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin