Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szko­le­nia i warsz­taty dla pie­lę­gnia­rek i położ­nych po 50 roku życia –I Edycja