Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 5/DZ/2017 – otwarcie ofert

27.10.17

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 5/DZ/2017
z dnia 18.10.2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa,  w dniu  27.10.2017 o godz. 15.15 komisja w składzie:

  1. Anna Bielak
  2. Bożena Prokop
  3. Grażyna Joachimowicz

dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły jako odpowiedź na zapytanie ofertowe.

Dokładne informacje w załączniku.

Protokól w otwarcia ofert

Powrót