Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 2/AiS/2018 – przeprowadzenie szkolenia E-Marketing z egzaminem ECCC dla 16 uczestników w Hrubieszowie

24.09.18

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór Wykonawcy na zrealizowanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „E-marketing” (120 godz.) oraz zorganizowaniu egzaminu ECCC dla 16 uczestników projektu.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Termin składania ofert: 02.10.2018 do godz. 15.30

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zalacznik_nr_1_Formularz oferty-2_AiS_2018

Zalacznik_nr_2_Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym-2_AiS_2018

Zalacznik_nr_3_Formularz potwierdzający spełnienie wymagań-2_AiS_2018 (1)

Zalacznik_nr_4_Wzor_umowy- 2_AiS_2018

Zalacznik_nr_5_Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -2_AiS_2018 (1)

Zalacznik_nr_6_Wzor_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_2_AiS_2018

Zapytanie ofertowe 2_AiS_2018

Powrót