Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/wdp/2018 – informacja o wyborze Wykonawcy

08.06.18

W związku z prowadzonym postepowaniem w trybie konkurencyjności nr 1/wdp/2018  realizowanym w ramach projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie zamieszczamy w załączeniu protokół z wyboru Wykonawców:

Informacja o wyborze Wykonawców 1wdp2018

 

Powrót