Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/DZ/2018 – otwarcie ofert

16.02.18

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/DZ/2018
z dnia 06.02.2018r. z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa,

w dniu  15.02.2018r o godz. 15.30 komisja dokonała otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Powrót