Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/DZ/2018 dot. usługi cateringowej

15.01.18

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na terenie miasta Lublina w czasie realizacji szkolenia producenckiego dla uczestników szkolenia Monter paneli PV w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Lublina obejmujących dostarczenie gorącego dwudaniowego posiłku w czasie przerwy obiadowej oraz zapewnienie serwisu kawowego w formie ciągłej z dowozem we wskazane miejsce. pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń.

Okres realizacji:

-usługa cateringowa będzie świadczona przez 5 dni w miesiącu styczniu i lutym 2018 r.

-usługa może być realizowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8.00-18.00.

Wykonawca zapewni przygotowanie oraz dowóz cateringu pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem na marzec 2018r..

Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić w jaki dzień tygodnia będą odbywały się zajęcia. Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem realizacji szkoleń na terenie miasta Lublina będzie przekazany Wykonawcy w późniejszym terminie.

Termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2018 r. o godz. 15.00.

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

Rozeznanie 1_DZ_2018 – catering _ producenckie_Lublin

zal nr 1 – Formularz_oferty -Rozeznanie 1_DZ_2018

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót