Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe 4/DZ/2018 dot. stawki za wynajem sali na warsztaty

17.01.18

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej na terenie miasta Lublina na realizację warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji:

Sala będzie wykorzystywana w następującym czasie:

– luty – marzec 2018 r.– 24 godz./1 grup/ 18 osób (3 dni x 8 godzin szkoleniowych, gdzie 1 godz. szkoleniowa  = 45 min.).

Liczba osób może ulec zmianie (może zmniejszyć się o 1-5 osób).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem na kwiecień 2018 r..

Termin składania ofert upływa dnia 20 lutego 2018 r. o godz. 15.00.

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

Rozeznanie 4_DZ_2018 – warsztaty_sala_doradztwo grupowe Lublin.

zal. 1 – Formularz oferty – Rozeznanie -4_DZ_2018 – sala-warsztaty_Lublin

 

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót