Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Protokół z otwarcia ofert ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2017

17.10.17

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 4/DZ/2017 z dnia 6.10.2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa,  w dniu  17.10.2017 o godz. 8.00 komisja w składzie:

  1. Anna Bielak
  2. Bożena Prokop
  3. Grażyna Joachimowicz

dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły jako odpowiedź na zapytanie ofertowe.

Protokół w otwarcia ofert_4_DZ_2017

Powrót