Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Informacja o wyborze wykonawców

29-03-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich informuje, iż w załącznikach zamieszczonych poniżej dostępne są informacje  o wyborze wykonawców w ramach zapytań ofertowych 1/ZO/PPP/2018 (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095457 ) oraz  2/ZO/PPP/2018 (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095484).

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie 1/ERZ/2018/T

16-03-2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest rozeznanie cenowe dotyczące wyceny pełnienia funkcji trenera szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami  dla 24 pracowników 6 JST  w ramach projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie …

Czytaj Dalej

NOWOŚĆ – e-learningowe kursy i studia podyplomowe

02-03-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich wraz z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii zaprasza do skorzystania z nowej oferty szkoleniowej – tym razem e-learningowej !!! Zależy Ci na pozyskaniu nowej wiedzy i …

Czytaj Dalej

Wybierzmy dobrą przyszłość – nowy projekt!!

19-02-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza serdecznie młodzież od 15 roku życia wzwyż z placówek opiekuńczo-wychowawczych,  młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr 1/Aktywni/2018/C/W dot. stawki za świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów

16-02-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie stawki cenowej  dotyczące świadczenia usługi cateringowej na terenie gminy Gościeradów w czasie realizacji Warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr 1/Aktywni/2018/sala/K/W dot. stawki za wynajem sali na warsztaty

16-02-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie stawki cenowej  dot. wynajęcia sali na realizację warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego realizowanego na terenie gminy Gościeradów w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w …

Czytaj Dalej

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/PPP/2018

16-02-2018

ROZEZNANIE NR 4/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. planowania opracowującego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. planowania opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Kon­sul­ta­cji dla …

Czytaj Dalej

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/PPP/2018

16-02-2018

ROZEZNANIE NR 3/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. partycypacji opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. par­ty­cy­pa­cji, opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­aln­y Pla­n Kon­sul­ta­cji dla …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/DZ/2018 – otwarcie ofert

16-02-2018

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/DZ/2018 z dnia 06.02.2018r. z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z dofinansowanego z …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe 5/DZ/2018 dot stawki za catering na warsztaty

12-02-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej (18 osób x 3 dni = 54 osobodni) na terenie miasta Lublin w czasie realizacji warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa …

Czytaj Dalej