Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 2/wdp/2018 – opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, Tutoring i wdrożenie ścieżki w życie

12-09-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr 6/DZ/2018 – dot. wynajęcia sali

10-09-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Chełma na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe dot. świadczenia usługi cateringowej w Hrubieszowie

06-09-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe dot. wynajmu sali w Hrubieszowie na warsztaty grupowe

03-09-2018
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/AiS/2018 – Informacja o wyborze Wykonawcy

03-09-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe dot. wynajmu sali w Hrubieszowie

27-08-2018
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/AiS/2018

21-08-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 2/Aktywni/2018/sala/PP

14-08-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2018/sala/PP

14-08-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe 3/SwD/2018

14-08-2018

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, …

Czytaj Dalej